ÖKOINDUSTRIA 2020

2020. november 4-6.: Millenáris

ÖKOINDUSTRIA 2020
Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági
és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás
2020. november 4-6.
Budapest, Millenáris

okoindustria19 logo 200
VI. ÖKOINDUSTRIA
Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági
és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás
2020. november 4-6.
Budapest, II. ker. Millenáris
okoindustria19 logo 200
3. Hírlevél

2017. július 12.Környezetvédelmi iparról


Európa környezetvédelmi ipara kb. évi 700 Mrd EUR árbevételt generál, ami megfelel Európa GDP 2,1 %-ának, és a világpiac egyik vezető szereplőjének tekinthető, amely piac várhatóan megkétszereződik 2030-ra. Más adatok arra mutatnak rá, hogy az erőforrás hatékonysági politikák javítják a növekedést. Az anyag felhasználás 1%-os csökkentése akár 23 Mrd üzleti hasznos is hoz, és hozzájárul 100.000 -200 000 munkahely megteremtéséhez. [1]

Magyarországon a szakterületet a KSH két fő paraméterrel: a környezetvédelmi célú beruházásokkal, illetve a gazdasági szervezetek által értékesített termékkel és szolgáltatásokkal jellemzi.Környezetvédelmi ráfordítások[2] - az  elérhető jelentés alapján

A nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásai 2014-ben 175 milliárd Ft-ot tettek ki, a volumen 34 %-kal nőtt az előző évihez képest. Ennek 82%-a közvetlen, 18%-a pedig úgynevezett folyamatba integrált környezetvédelmi beruházás formájában valósult meg. A környezetvédelmi beruházások értékének növekedése első sorban a közigazgatás nagyobb mértékű EU- forrás felhasználásával magyarázható.

2014-ben a nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásainak mintegy 48%-át szennyvízkezelésre, 17%-át levegőtisztaság védelmére irányuló beruházásokra, 7 %-át hulladékkezelésre fordították. A közvetlen környezetvédelmi beruházások 49%-át a szennyvízkeletkezés megelőzését, illetve kezelését célzó beruházások tették ki, ezek aránya 8 %-kal nőtt az előző évihez képest. A folyamatba integrált beruházások esetében a szennyvíz-keletkezést megelőző beruházások aránya 41% levegőtisztaság védelmére irányuló beruházások aránya 34 %, mindkettő növekedett az előző évihez képest.

A gazdasági ágak közül a közigazgatásba sorolt gazdasági szervezetek részesedése volt a legjelentősebb: beruházásaik az összes környezetvédelmi beruházás 62 %-át adták, ami jelentős növekedést jelent az előző évi 49 %-os részarányhoz képest. A közigazgatásba sorolt szervezetek környezetvédelmi beruházásainak 73 %-a a szennyvízkezelésre irányult, ennek jelentős hányadát a települési önkormányzatok szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése tette ki. Az összes környezetvédelmi beruházásból 18% a feldolgozóiparba, 7% a szállítás, raktározás, 5%-a pedig a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágba sorolt gazdasági szervezeteknél realizálódott.

2014-ben a feldolgozóipar környezetvédelmi beruházásai reálértékben 60%-kal, 12 milliárd forinttal nőttek az előző évhez viszonyítva. A gazdasági ág környezetvédelmi beruházásainak 38%-a levegőtisztaság védelmére irányult.

2014-ben a nemzetgazdaság összes környezetvédelmi beruházásának 53 %-a EU-s támogatásból, 34 %-a saját, míg 12 %-a állami forrásból valósult meg. A közigazgatáson kívüli gazdasági szervezetek környezetvédelmi beruházásaik 77%-át valósították meg saját anyagi forrásaik terhére, beruházásaik 19%-át pedig EU-támogatás, 3%-át közvetlen állami támogatás finanszírozta.

Magyarországon 2014-ben – a megfigyelésbe bevont szervezetek adatszolgáltatása alapján – a környezetvédelmi iparba tartozó gazdasági szervezetek által értékesített termékek és szolgáltatások nettó árbevételének értéke 446 milliárd forint volt, amely összehasonlító áron alig változott az előző évihez képest.

[1] Forrás: EU GREEN WEEK Press room

[1] Forrás: KSH www.ksh.hu

Az ÖKOINDUSTRIA  környezetvédelmi ipar bemutatkozó  helye

Az V. ÖKOINDUSTRIA szakkiállítás teret ad arra, hogy koncentráltan, minden szakterületről bemutatja a környezetvédelmi ipar szaktudását, szolgáltatásai ér termékeit, így kíván hozzájárulni a környezetipar erősödéséhez, piacának bővüléséhez  a következő időszakban.


[1] Forrás: EU GREEN WEEK Press room[2] Forrás: KSH www.ksh.hu

Főtámogató

 

mav

Máv Zrt. 

 

Támogatók

nfm szines logo

http://www.trenecon.hu/

ce hu rvb hr
deloitte Holofon logo rgb EEN HU szines
MNKH   fm logo th


Médiapartnerek

ingreen log tltsz 2000x1433 800x573 transpack 2000x467 800x186 zip magazin logo 800x869 800x869 zoldunio 2000x2517 800x1006


Szakmai partnerek

electro coord th greenius
kovet logo allo 1651 meszsz
recobin  

Hátra van még:

co2libri 2017