3. Hírlevél

3. Hírlevél

2017. július 12.Környezetvédelmi iparról


Európa környezetvédelmi ipara kb. évi 700 Mrd EUR árbevételt generál, ami megfelel Európa GDP 2,1 %-ának, és a világpiac egyik vezető szereplőjének tekinthető, amely piac várhatóan megkétszereződik 2030-ra. Más adatok arra mutatnak rá, hogy az erőforrás hatékonysági politikák javítják a növekedést. Az anyag felhasználás 1%-os csökkentése akár 23 Mrd üzleti hasznos is hoz, és hozzájárul 100.000 -200 000 munkahely megteremtéséhez. [1]

Magyarországon a szakterületet a KSH két fő paraméterrel: a környezetvédelmi célú beruházásokkal, illetve a gazdasági szervezetek által értékesített termékkel és szolgáltatásokkal jellemzi.Környezetvédelmi ráfordítások[2] - az  elérhető jelentés alapján

A nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásai 2014-ben 175 milliárd Ft-ot tettek ki, a volumen 34 %-kal nőtt az előző évihez képest. Ennek 82%-a közvetlen, 18%-a pedig úgynevezett folyamatba integrált környezetvédelmi beruházás formájában valósult meg. A környezetvédelmi beruházások értékének növekedése első sorban a közigazgatás nagyobb mértékű EU- forrás felhasználásával magyarázható.

2014-ben a nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásainak mintegy 48%-át szennyvízkezelésre, 17%-át levegőtisztaság védelmére irányuló beruházásokra, 7 %-át hulladékkezelésre fordították. A közvetlen környezetvédelmi beruházások 49%-át a szennyvízkeletkezés megelőzését, illetve kezelését célzó beruházások tették ki, ezek aránya 8 %-kal nőtt az előző évihez képest. A folyamatba integrált beruházások esetében a szennyvíz-keletkezést megelőző beruházások aránya 41% levegőtisztaság védelmére irányuló beruházások aránya 34 %, mindkettő növekedett az előző évihez képest.

A gazdasági ágak közül a közigazgatásba sorolt gazdasági szervezetek részesedése volt a legjelentősebb: beruházásaik az összes környezetvédelmi beruházás 62 %-át adták, ami jelentős növekedést jelent az előző évi 49 %-os részarányhoz képest. A közigazgatásba sorolt szervezetek környezetvédelmi beruházásainak 73 %-a a szennyvízkezelésre irányult, ennek jelentős hányadát a települési önkormányzatok szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése tette ki. Az összes környezetvédelmi beruházásból 18% a feldolgozóiparba, 7% a szállítás, raktározás, 5%-a pedig a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés ágba sorolt gazdasági szervezeteknél realizálódott.

2014-ben a feldolgozóipar környezetvédelmi beruházásai reálértékben 60%-kal, 12 milliárd forinttal nőttek az előző évhez viszonyítva. A gazdasági ág környezetvédelmi beruházásainak 38%-a levegőtisztaság védelmére irányult.

2014-ben a nemzetgazdaság összes környezetvédelmi beruházásának 53 %-a EU-s támogatásból, 34 %-a saját, míg 12 %-a állami forrásból valósult meg. A közigazgatáson kívüli gazdasági szervezetek környezetvédelmi beruházásaik 77%-át valósították meg saját anyagi forrásaik terhére, beruházásaik 19%-át pedig EU-támogatás, 3%-át közvetlen állami támogatás finanszírozta.

Magyarországon 2014-ben – a megfigyelésbe bevont szervezetek adatszolgáltatása alapján – a környezetvédelmi iparba tartozó gazdasági szervezetek által értékesített termékek és szolgáltatások nettó árbevételének értéke 446 milliárd forint volt, amely összehasonlító áron alig változott az előző évihez képest.

[1] Forrás: EU GREEN WEEK Press room

[1] Forrás: KSH www.ksh.hu

Az ÖKOINDUSTRIA  környezetvédelmi ipar bemutatkozó  helye

Az V. ÖKOINDUSTRIA szakkiállítás teret ad arra, hogy koncentráltan, minden szakterületről bemutatja a környezetvédelmi ipar szaktudását, szolgáltatásai ér termékeit, így kíván hozzájárulni a környezetipar erősödéséhez, piacának bővüléséhez  a következő időszakban.


[1] Forrás: EU GREEN WEEK Press room[2] Forrás: KSH www.ksh.hu